Aankoopbegleiding.

Tot onze aankoopbegeleiding diensten behoort het volgende:

Vanaf de eerste bezichtiging Als u een woning heeft bezichtigd en u heeft het idee dat deze woning voldoet aan uw wensen dan schakelt u ons in. In overleg met u en de verkoper of verkopende makelaar wordt een datum voor de tweede bezichtiging afgesproken. Wij gaan dan met u mee naar de tweede bezichtiging.

Onderhandelen Wij hebben beroepshalve ervaring met het onderhandelen en weten waar we rekening mee moeten houden qua prijs en voorwaarden. De onderhandelingstrategie wordt vooraf met u doorgenomen, en uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

De koopakte Als u het huis hebt gekocht, moet er een koopakte opgesteld worden. De gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd zoals: de koopsom, de leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden, de boete voor niet nakomen van afspraken, enzovoort. Vaak zal de verkopende makelaar deze koopakte opstellen. Om er zeker van te zijn dat alle gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en dat uw belangen goed en compleet worden omschreven, zullen wij deze koopakte nauwkeurig nalopen en waar nodig bijstellen. Indien de verkopende partij geen makelaar heeft kunnen wij de koopakte samen met u opstellen.

Kosten aankoopbegeleiding is in overleg.

VGP+payoff-erkend_rgb